دانلود

لطفا جهت دانلود فایل و یا مشاهده فیلم ها روی دکمه دانلود کلیک نمایید


بهینه سازی    طراحی            استپر موتور

معرفی                           استپرموتور

موارد کنترلی قبل از اعلام خرابی استپر موتور

فیلم عملکرد استپرموتور در لحظه خاموش کردن خودرو

فیلم عملکرد استپرموتور خودرو حین استارت و تنظیم دور آرام موتور

عملکرد استپرموتور در حالت تخت گاز و رها کردن ناگهانی پدال گاز

نکات عمومی و اختصاصی نصب و تعویض سنسور دریچه گاز خودرو (پتانسیومتر)

نکات   عمومی  و   اختصاصی   نصب  و   تعویض   استپرموتور  خودرو